Lời bài hát Nhà Bao Việc – RTee

Mắt em chớp chớp hai nháy
Bao người tranh nhau thi đua
Khôn thì giữ chắc chắc tay lái
Không thì đừng hỏi chi thua
Thầy anh có chiếc hai cánh
Cổ luôn lấp lánh khăn để xệch tông
Vòng 3 anh cho 2 đánh
Khiến cho u buồn không thể lệch tông
Lời em nói thấm sao thính qua
Mắt em giống cá lao kính râm
Xưa chê anh nghèo giờ hối hận chưa
Nay anh sang giàu giờ hối hận chưa
Con tim anh đâu dễ dãi cho em R
Để mà vội vàng trao đi chất Tee
Anh đã học được môn võ lạnh lùng
Từ trong đôi mắt GDucky
Bước lên xe đi overnight
Anh thích nghệ thuật đừng bàn đến giấy tờ
Chillin night life nguyên đêm lai rai
Bao cuộc vui cuồng điên nên anh thấy giờ
Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi
Lỡ đâm đầu vào tránh làm sao thiệt thòi
Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi
Stuck the ngôn tình anh cho outtrend thôi
Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi
Lỡ đâm đầu vào tránh làm sao thiệt thòi
Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi
Stuck the ngôn tình anh cho outtrend thôi
Bao việc bao việc bao việc làm
Yêu đương hôm nay anh không màng
Bao việc bao việc bao việc làm
Xin thôi khiến môi anh vội vàng
Như sấm sét bởi anh là the Thor
Tẩy em trắng xóa như là clo
Em này là ai vậy Tony D
Tôi đang bận livestream on TV
Em như sói đói sao không thả nai
Chi phải nói dối sao không xã vai
Cố tình hứng giọt sương ở trên bả vai
Lại chẳng chờ anh đến và rồi thả like
Hẹn em hôm nay em lại bảo mai
Anh chỉ hôn tay không lừa đảo ai
Anh cần thảo mộc không cần thảo mai
Em cần bảo bọc không cần bão like
Bước lên xe đi overnight
Anh thích nghệ thuật đừng bàn đến giấy tờ
Chillin night life nguyên đêm lai rai
Bao cuộc vui cuồng điên nên anh thấy giờ
Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi
Lỡ đâm đầu vào tránh làm sao thiệt thòi
Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi
Stuck the ngôn tình anh cho outtrend thôi
Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi
Lỡ đâm đầu vào tránh làm sao thiệt thòi
Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi
Stuck the ngôn tình anh cho outtrend thôi
Bao việc bao việc
Xưa chê anh nghèo giờ hối hận chưa
Bao việc bao việc
Nay anh sang giàu giờ hối hận chưa
Hẹn em hôm nay em lại bảo mai
Anh chỉ hôn tay không lừa đảo ai
Anh cần thảo mộc không cần thảo mai
Em cần bảo bọc không cần bão like
Bước lên xe đi overnight right
Anh thích nghệ thuật đừng bàn đến giấy tờ
Chillin night life nguyên đêm lai rai
Nguyên đêm bao trai theo nên đôi mắt em thấy mờ
Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi
Lỡ đâm đầu vào tránh làm sao thiệt thòi
Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi
Stuck the ngôn tình anh cho outtrend thôi
Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi
Lỡ đâm đầu vào tránh làm sao thiệt thòi
Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi
Stuck the ngôn tình anh cho outtrend thôi.

NEW