Ở đây là đâu cớ gì tôi buồn rầu
Chờ ai thật lâu có gì sai từ đầu
Chuyện đang xảy ra là gì
Làm tôi buồn thêm nữa đi
Giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng im
Nhìn tôi mà xem có gì vui ở đời
Phải chăng là em
Khiến lòng tôi rụng rời
Nhờ em mà tôi u sầu
Nhờ em mà tôi biết đau
Chờ xem tình yêu bấy lâu
Sẽ đi về đâu
À ơi à ơi chẳng biết nói gì
Thời gian trôi đi thêm làm chi
Ngày mai chia ly
Thôi thì à ơi à ơi ngồi hát đỡ buồn
Vì em trong tôi thương càng thương
Đàn tôi đang buông tang tình tang í a
Nhìn tôi mà xem có gì vui ở đời
Phải chăng là em
Khiến lòng tôi rụng rời
Nhờ em mà tôi u sầu
Nhờ em mà tôi biết đau
Chờ xem tình yêu bấy lâu
Sẽ đi về đâu
À ơi à ơi chẳng biết nói gì
Thời gian trôi đi thêm làm chi
Ngày mai chia ly
Thôi thì à ơi à ơi ngồi hát đỡ buồn
Vì em trong tôi thương càng thương
Đàn tôi đang buông tang tình tang í a
À ơi à ơi chẳng biết nói gì
Thời gian trôi đi thêm làm chi
Ngày mai chia ly
Thôi thì à ơi à ơi ngồi hát đỡ buồn
Vì em trong tôi thương càng thương
Đàn tôi đang buông tang tình tang í a
À ơi à ơi à ơi à ơi à ơi
À ơi à ơi à ơi à ơi à ơi
À ơi à ơi chẳng biết nói gì
Thời gian trôi đi thêm làm chi
Ngày mai chia ly
Thôi thì à ơi à ơi ngồi hát đỡ buồn
Vì em trong tôi thương càng thương
Đàn tôi đang buông tang tình tang í a
À ơi à ơi à ơi ngồi hát đỡ buồn

NEW