Lời bài hát Ngoại Ô Buồn – Ý Linh

Từ tiền tuyến tôi về, thăm căn nhà ngoại ô, thấy lòng thương vô bờ
Cũng con đường này đây, cũng mái nhà này đây, còn mang kỷ niệm đầy
Nhưng trăng đêm nay, không còn tha thiết như những mùa trăng đắm say
Tôi nghe gió ru cây, chim kêu trên ngàn mây, hồn miên man khắc khoải chìm giữa khung nhạc đêm dài
Năm xưa anh đi, từng đêm vạm võ vùng ngoại ô có người mong
Hôm nao tôi đi, quê cũ thưa người vì hy sinh cho non sông
Hơn hai mươi năm, lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm khổ đau
Tôi theo chân anh, vai súng lên đường cùng hiên ngang viết sử xanh
Chạnh lòng thấy u hoài, khi xưa mình ở đây, với tình yêu vơi đầy
Khóm hoa làm dậu thưa, lối xóm mình còn kia, mà sao quá âm thầm
Sương rơi mênh mang, khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua
Tôi quay gót ra đi, không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoại ô buồn
Năm xưa anh đi, từng đêm vạm võ vùng ngoại ô có người mong
Hôm nao tôi đi, quê cũ thưa người vì hy sinh cho non sông
Hơn hai mươi năm, lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm khổ đau
Tôi theo chân anh, vai súng lên đường cùng hiên ngang viết sử xanh
Chạnh lòng thấy u hoài, khi xưa mình ở đây, với tình yêu vơi đầy
Khóm hoa làm dậu thưa, lối xóm mình còn kia, mà sao quá âm thầm
Sương rơi mênh mang, khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua
Tôi quay gót ra đi, không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoại ô buồn

 

NEW