Lời bài hát Năm Chú Khỉ Nhỏ – Nhạc Thiếu Nhi

Năm con khỉ kia nhảy trên giường

Một con vướng ngã, u đầu vì tường

Mẹ mới gọi ngay cho bác sĩ

Bác bảo: khỉ kia, không nhảy trên giường

NEW