Lời bài hát MẸ ƠI TẠI SAO – Bé Bào Ngư

Bài hát: Mẹ Ơi Tại Sao
Ca sĩ: Bé Bảo An
Mẹ ơi tại sao
Con bướm bay cao
Con ong làm mật
Con kiến tha mồi
Mẹ ơi tại sao
Trời nhiều mây thế
Tại sao mẹ ơi
Trời mưa hay nắng…..
Mẹ ơi tại sao
Trong giấc chiêm bao
Ông tiên hiện về
Ông nói ông cười
Gậy ông cầm tay
Ông hóa ngôi sao
Trắng xanh vàng đỏ
Mọc trên mái nhà….
Ô ngày mai
Ngày con đến trường
Khi …
Ngoài sân gà gáy o o…..
Cô dạy con
Học rất vui vui
1,2,3 cùng nhau hát ca…
Ô ngày mai ngày con đến trường
Con học ngoan và lớn lên mau…
Con làm theo lời ba và mẹ
À tại sao con lớn mẹ ơi…….
Mẹ ơi tại sao
Ông có lưng cong
Tiếng ông ồm ồm
Râu tóc ông dài..
Mẹ ơi tại sao
Ba nói thương con
Nhớ thương là gì
Vì sao hỡi mẹ..
Mẹ ơi tại sao
Con bướm bay cao
Con ong làm mật
Con kiến tha mồi
Mẹ ơi tại sao
Trời nhiều mây thế
Tại sao mẹ ơi
Trời mưa hay nắng…..
Mẹ ơi tại sao
Trong giấc chiêm bao
Ông tiên hiện về
Ông nói ông cười
Gậy ông cầm tay
Ông hóa ngôi sao
Trắng xanh vàng đỏ
Mọc trên mái nhà….
Ô ngày mai
Ngày con đến trường
Khi …
Ngoài sân gà gáy o o…..
Cô dạy con
Học rất vui vui
1,2,3 cùng nhau hát ca…
Ô ngày mai ngày con đến trường
Con học ngoan và lớn lên mau…
Con làm theo lời ba và mẹ
À tại sao con lớn mẹ ơi…….
Mẹ ơi tại sao
Ông có lưng cong
Tiếng ông ồm ồm
Râu tóc ông dài
Mẹ ơi tại sao
Ba nói thương con
Nhớ thương là gì
Vì sao hỡi mẹ..
Mẹ ơi tại sao
Mẹ ơi tại sao
Mẹ ơi tại sao
Mẹ ơi tại sao
Vì sao hỡi mẹ !!!!

NEW