Anh đã cố thay đổi mà
Anh chẳng có gian dối mà
Anh đã cố yêu hết lòng này cớ sao
Nhưng niềm tin thì chẳng còn
Những lời hứa đã héo mòn
Nơi thân xác kia giữ lại chẳng nghĩ chi
Bao tháng năm đôi mình đi với nhau
Em chỉ toàn những câu mơ mộng
Nhưng đến nay em thì đã ngủ say
Anh thì đang chơi vơi
Thứ anh cần là melody
Giữ anh lại đừng để anh đi
Bao tâm sự đầy ắp trên mi
Người đã đúng, anh đã sai
Thứ anh cần là melody
Giữ anh lại đừng để anh đi
Bao tâm sự chẳng thể che đi
Người đã đúng, anh đã sai
Ha à a a…
Anh đã sai
Từng yêu cuồng say nhưng giờ đây đã không may
Ngày mai gặp em nhưng mà tay đã trong tay
Là ai vì ai mà vai kề vai lướt qua nà
Brah-brah-brah-brah, brah-brah-brah-brah
Woo, mình yêu đời hơn khi mà ta lắm phong ba
Tựa như quỳnh hương đêm mù sương tốn công ta
Gửi em nhành hoa cho bài ca cách xa này
Nah-nah-nah-nah, nah-nah-nah-nah
Bao tháng năm đôi mình đi với nhau
Em chỉ toàn những câu mơ mộng
Nhưng đến nay em thì đã ngủ say
Anh thì đang chơi vơi
Thứ anh cần là melody
Giữ anh lại đừng để anh đi
Bao tâm sự đầy ắp trên mi
Người đã đúng, anh đã sai
Thứ anh cần là melody
Giữ anh lại đừng để anh đi
Bao tâm sự chẳng thể che đi
Người đã đúng, anh đã sai
Ha à a a…
Anh đã sai
Xa cách muôn trùng
Bồi hồi tìm về lại một giấc mơ
Ngỡ đã muôn đời
Vậy mà đành lòng nào lại đánh rơi
Đừng yếu đuối, đừng vội vàng ở lần này
Hãy cố giấu, cố che đi để thôi rơi
Cả thế giới chẳng người nào được vào lòng
Tìm ánh nắng xóa mây đen đêm hư không
Đừng yếu đuối, đừng vội vàng ở lần này
Hãy cố giấu, cố che đi để thôi rơi
Cả thế giới chẳng người nào được vào lòng
Tìm ánh nắng xóa mây đen đêm hư không
La-la-lay, la-la-la-la-lay-lay
La-la-lay, la-la-la-la-lay-lay
La-la-lay, la-la-la-la-lay-lay
La-la-lay, la-la-la-la-lay-lay
Yeah!

NEW