Lời Bài Hát Kẽo Cà Kẽo Kẹt – Hoàng Thùy Linh

Lời Bài Hát Kẽo Cà Kẽo Kẹt – Hoàng Thùy Linh

Lời Bài Hát Kẽo Cà Kẽo Kẹt – Hoàng Thùy Linh

Bao giấc mơ xưa nay dường như úa tàn
Bên đống tro hoang
Giây phút em rơi nghe ngoài kia nói cười
Không ngớt lời
Từ bùn từ tro ta vươn lên nhánh xoan đào
Bóng cây che lối vào
Giữa cô đơn thét gào
Mà đời nào cho ta phút yên bình
Kéo giông về thêm cho
Nhánh xoan đào trong gió
Kẽo cà kẽo kẹt, uh-huh-huh-huh-huh-huh
Ta gieo từng âm sắc cho đời nghe danh nhớ mặt
Kẽo cà kẽo kẹt, uh-huh-huh-huh-huh-huh
Qua bao lời chua xót ta vẫn cứ đứng dậy
Kẽo cà kẽo kẹt, uh-huh-huh-huh-huh-huh
Ta gieo từng âm sắc cho đời nghe danh nhớ mặt
Kẽo cà kẽo kẹt, uh-huh-huh-huh-huh-huh
Bao nhiêu lần đau nữa ta còn mãi tồn tại, dẫu bao nhiêu lần
Từ bùn từ tro ta vươn lên nhánh xoan đào
Bóng cây che lối vào
Giữa cô đơn thét gào
Mà đời nào cho ta phút yên bình
Kéo giông về thêm cho
Nhánh xoan đào trong gió
Kẽo cà kẽo kẹt, uh-huh-huh-huh-huh-huh
Ta gieo từng âm sắc cho đời nghe danh nhớ mặt
Kẽo cà kẽo kẹt, uh-huh-huh-huh-huh-huh
Qua bao lời chua xót ta vẫn cứ đứng dậy
Kẽo cà kẽo kẹt, uh-huh-huh-huh-huh-huh
Ta gieo từng âm sắc cho đời nghe danh nhớ mặt
Kẽo cà kẽo kẹt, uh-huh-huh-huh-huh-huh
Bao nhiêu lần đau nữa ta còn mãi tồn tại, dẫu bao nhiêu lần

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *