Lời bài hát How You Like That – BLACKPINK

Lời bài hát How You Like That – BLACKPINK

Lời bài hát How You Like That – BLACKPINK

Blackpink trong lòng của bạn
BLACKPINK in your area
Nó sụp đổ như một cái nhìn
보란 듯이 무너졌어

Thông qua các tầng đến tầng hầm
바닥을 뚫고 저 지하까지

Tôi sẽ lấy quần áo của tôi
옷 끝자락 잡겠다고

Ngay cả khi tôi cố gắng vươn cao bằng cả hai tay
저 높이 두 손을 뻗어 봐도

Ở nơi tối tăm này một lần nữa, hãy thắp sáng bầu trời
다시 캄캄한 이곳에 light up the sky

Nhìn vào mắt em, anh sẽ hôn em tạm biệt
네 두 눈을 보며, I’ll kiss you goodbye

Làm cho nó vui vì nó trông đẹp
실컷 비웃어라 꼴 좋으니까

Bây giờ bạn một, hai, ba
이제 너희 하나, 둘, 셋

Làm thế nào bạn thích điều đó?
Ho-how you like that?

You gon ‘like that, that-that-that-that, that-that-that-that
You gon’ like that, that-that-that-that, that-that-that-that

Làm thế nào bạn thích điều đó?
How you like that?

(Bada-bing, bada-boom-boom-boom)
(Bada-bing, bada-boom-boom-boom)

Làm thế nào bạn thích điều đó, điều đó-điều đó, điều đó-điều đó-điều đó?
How you like that, that-that-that-that, that-that-that-that?

Bây giờ nhìn bạn, bây giờ nhìn tôi, nhìn bạn, bây giờ hãy nhìn tôi
Now look at you, now look at me, look at you, now look at me

Nhìn anh, bây giờ nhìn anh, làm sao mà anh thích thế?
Look at you, now look at me, how you like that?

Bây giờ nhìn bạn, bây giờ nhìn tôi, nhìn bạn, bây giờ hãy nhìn tôi
Now look at you, now look at me, look at you, now look at me

Nhìn anh, bây giờ nhìn anh, làm sao mà anh thích thế?
Look at you, now look at me, how you like that?

Cô gái của bạn cần tất cả và đó là một hunnid
Your girl need it all and that’s a hunnid

Tôi muốn phần trăm của tôi là một trăm trên một trăm
백 개 중에 백 내 몫을 원해

Karma đến và lấy một số
Karma come and get some

Thật buồn, nhưng tôi không thể làm gì được
딱하지만 어쩔 수 없잖아

Có chuyện gì vậy?
What’s up?

Tôi quay lại ngay
I’m right back

Kích hoạt con cặc trở lại
방아쇠를 cock back

Jane đơn giản bị cướp, không thích tôi?
Plain Jane get hijacked, don’t like me?

Sau đó nói cho tôi biết bạn thích điều đó như thế nào, như thế nào
Then tell me how you like that, like that

Ở nơi tối tăm này, hãy tỏa sáng như những vì sao
더 캄캄한 이곳에 shine like the stars

Với nụ cười đó, tôi sẽ hôn bạn tạm biệt
그 미소를 띠며, I’ll kiss you goodbye

Làm cho nó vui vì nó trông đẹp
실컷 비웃어라 꼴 좋으니까

Bây giờ bạn một, hai, ba
이제 너희 하나, 둘, 셋

Ho- làm thế nào bạn thích điều đó?
Ho- how you like that?

You gon ‘like that, that-that-that-that, that-that-that-that
You gon’ like that, that-that-that-that, that-that-that-that

Làm thế nào bạn thích điều đó?
How you like that?

(Bada-bing, bada-boom-boom-boom)
(Bada-bing, bada-boom-boom-boom)

Làm thế nào bạn thích điều đó, điều đó-điều đó, điều đó-điều đó-điều đó?
How you like that, that-that-that-that, that-that-that-that?

Bây giờ nhìn bạn, bây giờ nhìn tôi, nhìn bạn, bây giờ hãy nhìn tôi
Now look at you, now look at me, look at you, now look at me

Nhìn anh, bây giờ nhìn anh, làm sao mà anh thích thế?
Look at you, now look at me, how you like that?

Bây giờ nhìn bạn, bây giờ nhìn tôi, nhìn bạn, bây giờ hãy nhìn tôi
Now look at you, now look at me, look at you, now look at me

Nhìn anh, bây giờ nhìn anh, làm sao mà anh thích thế?
Look at you, now look at me, how you like that?

Ngày tôi rơi mất đôi cánh
날개 잃은 채로 추락했던 날

Những ngày tôi bị mắc kẹt trong những ngày đen tối
어두운 나날 속에 갇혀 있던 날

Đến lúc đó bạn phải kết thúc tôi
그 때쯤에 넌 날 끝내야 했어

Nhìn lên bầu trời, đó là một con chim, đó là một chiếc máy bay
Look up in the sky, it’s a bird, it’s a plane

Yeah-eah-eah-eah
Yeah-eah-eah-eah

Đưa ông chủ của bạn ra, chó cái
Bring out your boss, bitch

Yeah-eah-eah-eah
Yeah-eah-eah-eah

BLACKPINK!
BLACKPINK!

Ddu D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
뚜뚜뚜뚜두두, 뚜뚜뚜뚜두두 (how you like that?)

DU DU DU DU DU DU (em gon ‘nhu the)
뚜뚜뚜뚜두두, 뚜뚜뚜뚜두두두 (you gon’ like that)

Ddu D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
뚜뚜뚜뚜두두, 뚜뚜뚜뚜두두 (how you like that?)

Ddu D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
뚜뚜뚜뚜두두, 뚜뚜뚜뚜두두두

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *