Lời bài hát Hiệu Ứng Trốn Chạy – Cá Hồi Hoang

Có những lí do để cười
Để cho qua chuyện cần giấu
Nếu lấy thước đo con người
Mình đã từng đi đến đâu
Thấy ở xung quanh mình
Không ai quen
Ngồi đếm cách nào
Mình là người não trái mơ mộng hão?
Ai đến đây trước ai đi theo sau
Ai đang bắt chước ai đua nhau?
Em không đi trước em không đi sau
Em đang không biết em ở đâu
Bỏ đi những thứ cũ để đến đây
Và giờ em thấy cũng như vậy
Tìm chưa ra thứ mới ở nơi này
Chắc là hiệu ứng trốn chạy
Bước qua phía sau hai mươi
Chẳng còn điều gì cần giấu
Nếu lấy thước đo con người
Mình đã từng đi đến đâu
Lấy ra gọi lần lượt
Không ai nghe
Ngồi đếm cách nào
Mình là người não trái mơ mộng hão?
Ai đến đây trước ai đi theo sau
Ai đang bắt chước ai đua nhau?
Em không đi trước em không đi sau
Em đang không biết em ở đâu
Bỏ đi những thứ cũ để đến đây
Và giờ em thấy cũng như vậy
Tìm chưa ra thứ mới ở nơi này
Chắc là hiệu ứng trốn chạy
(Ai đến đây trước ai đi theo sau
Ai đang bắt chước ai đua nhau?)
(Em không đi trước em không đi sau
Em đang không biết em ở đâu)
Ai đến đây trước ai đi theo sau
Ai đang bắt chước ai đua nhau?
Em không đi trước em không đi sau
Em đang không biết em ở đâu
Bỏ đi những thứ cũ để đến đây
Và giờ em thấy cũng như vậy
Tìm chưa ra thứ mới ở nơi này
Chắc là hiệu ứng trốn chạy
Chắc là hiệu ứng trốn chạy
Chắc là hiệu ứng trốn chạy
Chắc là hiệu ứng trốn chạy
Chắc là hiệu ứng trốn chạy

>>Các bạn muốn nghe bài hát bấm vào đây<<

NEW