Lời Bài Hát Gieo Quẻ – Hoàng Thuỳ Linh & ĐEN

Lời Bài Hát Gieo Quẻ – Hoàng Thuỳ Linh & ĐEN

Lời Bài Hát Gieo Quẻ – Hoàng Thuỳ Linh & ĐEN

Thầy ơi, cho con một quẻ xem bói đầu năm
Con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm
Năm nay kinh tế thế nào?
Bao nhiêu đồng ra đồng vào?
Công danh sự nghiệp ra sao?
Cho con biết ngay đi nào
Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thầy phán ra
Trời cho biết ngay thôi mà
Phận duyên đến như món quà
Chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu
Thất tình thêm rồi âu sầu, thôi thì ta đừng âu sầu
Hẹn ngày sau sẽ gặp nhau
Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bói ra được đâu
Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu
Người ta ép mỡ ép dầu, nào ai ép duyên được đâu
Tình yêu đến không mong cầu
Rồi mai có khi-i dài lâu, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh, ooh, ooh
Rồi mai có khi-i dài lâu, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh, ooh, ooh
Thầy ơi, cho con một quẻ xem bói đầu năm
Con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm
Bao lâu chưa đi sang Hàn
Visa con sắp hết hạn
Có đứa bạn nào đâm ngang
“Nên mua đất hay mua vàng?”
Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thầy phán ra
Trời cho biết ngay thôi mà
Phận duyên đến như món quà
Chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu
Thất tình thêm rồi âu sầu, thôi thì ta đừng âu sầu
Hẹn ngày sau sẽ gặp nhau
Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bói ra được đâu
Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu
Người ta ép mỡ ép dầu, nào ai ép duyên được đâu?
Tình yêu đến không mong cầu
Rồi mai có khi-i dài lâu, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh, ooh, ooh
Rồi mai có khi-i dài lâu, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh, ooh, ooh
Uh, càng nhiều thứ trong đầu, càng nhiều điều nuối tiếc
Ít đi điều mong cầu, lòng êm như suối biếc
Hôm qua đã xong rồi, ngày mai thì khó biết
Cố gắng ngày hôm nay, không gì là khó hết
Muốn thì phải làm, mà dịch ám đành phải lùi
Còn sức, còn khỏe là còn mừng, còn phải cười
Nhìn các cô chú đang chống dịch mòn cả người
Bớt than, bớt thở, mình khổ một, họ khổ mười (bớt than đi)
Nếu mà, nếu mà, nếu mà đợi
Đời người chỉ đường, chắc gì là đường bước được
Tương lai là thứ không bao giờ lường trước được
Đi tìm điều tích cực để vui lên mà sống
Thì hướng nào cũng tốt, đường nào cũng thông (đúng rồi), yeah
Đi tìm điều tích cực để vui lên mà sống
Thì hướng nào cũng tốt, đường nào cũng thông
Rồi mai có khi-i dài lâu, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh, ooh, ooh
Rồi mai có khi-i dài lâu, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh, ooh, ooh

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *