Lời bài hát Em Muốn Cái Gì Đây – Đinh Đại Vũ

Bài Hát: Em Muốn Cái Gì Đây – Đinh Đại Vũ
Thật lòng em muốn cái gì đây
Em muốn cái gì đây
Thật lòng em muốn cái gì đây
Em muốn cái gì đây
Em muốn cái gì đây
Ừ vậy đi yêu làm chi
Buông rồi đi đi người ơi
Đừng bận tâm thêm làm chi
Thôi hoài nghi nhau nữa đi
Chẳng cần nói nữa làm gì
Ai không tin ai nói dối
Chẳng lẽ cứ phải giận hờn
Khi chúng ta biết rằng yêu
Yêu đương thì ghen
Ai chẳng ghen đâu người ơi
ừ thì ghen nhưng dù sao
Cũng phải cho nhau lí do
Đừng để đến lúc nhạt nhòa
Yêu thương cho nhau cũng hết
ừ thì cứ nói một lời
Em muốn anh phải làm sao
Thật lòng em muốn cái gì đây
Em muốn cái gì đây
Em muốn cái gì đây
Sao lại nháy nói thật nhiều như thế
Em muốn cái gì đây
Thật lòng em muốn cái gì đây
Em muốn cái gì đây
Sao phải khiến anh luôn
Đau đầu như vậy
Just tell me what do you want
Vì yêu em mà anh đây
đã bỏ qua đi hết
Chẳng bận tâm về điều chi
Về điều em đã nói
Vậy mà người cũng chẳng có biết lo
Vội vàng hờn trách
Khiến anh nhức đầu
Xem đi em mấy ai trên đời
được như anh đây
Dù rằng mọi thứ ta cũng sẽ qua
Và rồi tình cảm mấy cũng sẽ nhòa
Em hãy nói đi một lời
Em muốn anh phải làm sao
Yêu đương thì ghen
Ai chẳng ghen đâu người ơi
ừ thì ghen nhưng dù sao
Cũng phải cho nhau lí do
Đừng để đến lúc nhạt nhòa
Yêu thương cho nhau cũng hết
ừ thì cứ nói một lời
Em muốn anh phải làm sao
Thật lòng em muốn cái gì đây
Em muốn cái gì đây
Em muốn cái gì đây
Sao lại nháy nói thật nhiều như thế
Em muốn cái gì đây
Thật lòng em muốn cái gì đây
Em muốn cái gì đây
Sao phải khiến anh luôn
Đau đầu như vậy
Just tell me what do you want
Vì yêu em mà anh đây
đã bỏ qua đi hết
Chẳng bận tâm về điều chi
Về điều em đã nói
Vậy mà người cũng chẳng có biết lo
Vội vàng hờn trách
Khiến anh nhức đầu
Xem đi em mấy ai trên đời
được như anh đây
Dù rằng mọi thứ ta cũng sẽ qua
Và rồi tình cảm mấy cũng sẽ nhòa
Em hãy nói đi một lời
Em muốn anh phải làm sao
Em muốn cái gì đây
Em muốn cái gì đây
Em muốn cái gì đây
Sao lại nháy nói thật nhiều như thế
Em muốn cái gì đây
Thật lòng em muốn cái gì đây
Em muốn cái gì đây
Sao phải khiến anh luôn
Đau đầu như vậy
Thật lòng em muốn cái gì đây
Em muốn cái gì đây
Thật lòng em muốn cái gì đây
Em muốn cái gì đây
Thật lòng em muốn cái gì đây

NEW