Lời bài hát Em Đi Chơi Thuyền

Em đi chơi thuyền trong Thảo Cầm Viên
Chim kêu hót mừng chào đón xuân về.
Thuyền em thuyền con vịt nó bơi bơi bơi
Thuyền em thuyền con rồng nó bay bay bay.
Má dặn em ngồi yên khi đi chơi thuyền
Vui quá bạn ơi mai em vào em đi xe hơi.
NEW