Được tin em lấy chồng
Lòng anh buồn biết mấy
Được tin em có chồng
Chắc người từ độ ấy
Còn thương tiếc khôn nguôi
Giờ em đi lấy chồng
Còn đâu mà trông ngóng
Đẹp duyên em với chồng
Xây cuộc đời đầm ấm
Để anh tan nát lòng
Em ơi câu ước thề chưa phai
Năm tháng nào bên ai
Chung bóng trăng soi
Em ơi bao tiếng cười reo vui
Theo tiếng đàn chơi vơi
Vọng suốt đêm dài
Người ơi nay hết rồi
Tình duyên lìa hai lối
Giờ em đi với chồng
Anh về lòng tê tái
Lệ rơi trong tiếng cười
Được tin em lấy chồng
Lòng anh buồn biết mấy
Được tin em có chồng
Chắc người từ độ ấy
Còn thương tiếc khôn nguôi
Giờ em đi lấy chồng
Còn đâu mà trông ngóng
Đẹp duyên em với chồng
Xây cuộc đời đầm ấm
Để anh tan nát lòng
Em ơi câu ước thề chưa phai
Năm tháng nào bên ai
Chung bóng trăng soi
Em ơi bao tiếng cười reo vui
Theo tiếng đàn chơi vơi
Vọng suốt đêm dài
Người ơi nay hết rồi
Tình duyên lìa hai lối
Giờ em đi với chồng
Anh về lòng tê tái
Lệ rơi trong tiếng cười
Giờ em đi với chồng
Anh về lòng tê tái
Lệ rơi trong tiếng cười

NEW