Lời bài hát Đời Là Thế Thôi – Phú Lê (Nhạc Phim Chạm Mặt Giang Hồ)

Khổ trước sướng sau thế mới giàu
Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu
Giàu trước khổ sau thế mới đau lòng
Khi sa cơ không còn ai
Khi mình đã có những gì người ta cần
Người ta luôn quan tâm và chia sẻ
Khi mình sa cơ thất thế trên cuộc đời
Người ta mang mình ra đành rẽ bán
Khi gian nan mới biết ai là bạn
Hỏi thế nhân ơi, có mấy người cũng như tôi
Khổ trước sướng sau thế mới giàu
Giàu trước khổ sau thế càng đau
Thời thế cho ta, nhận biết ra rằng
Khi gian nan có được ai
Nói nghe nè bạn ơi, tôi cám ơn bạn nhiều
Nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay
Một lần này nữa thôi, tôi xin cám ơn bạn
Đã cho tôi biết đời chỉ là thế thôi
Khổ trước sướng sau thế mới giàu
Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu
Giàu trước khổ sau thế mới đau lòng
Khi sa cơ không còn ai
Khi mình đã có những gì người ta cần
Người ta luôn quan tâm và chia sẻ
Khi mình sa cơ thất thế trên cuộc đời
Người ta mang mình ra đành rẽ bán
Khi gian nan mới biết ai là bạn
Hỏi thế nhân ơi, có mấy người cũng như tôi
Khổ trước sướng sau thế mới giàu
Giàu trước khổ sau thế càng đau
Thời thế cho ta, nhận biết ra rằng
Khi gian nan có được ai
Nói nghe nè bạn ơi, tôi cám ơn bạn nhiều
Nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay
Một lần này nữa thôi, tôi xin cám ơn bạn
Đã cho tôi biết đời chỉ là thế thôi
Nói nghe nè bạn ơi, tôi cám ơn bạn nhiều
Nhờ bạn mà tôi thành công như ngày hôm nay
Một lần này nữa thôi, tôi xin cám ơn bạn
Đã cho tôi biết đời chỉ là thế thôi

NEW