Chiều nao tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tàn
Hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta
Muốn không gian đừng tan nếu đôi chân thời gian
Ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài
Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi
Xe lăn trong đêm khuất xa dần biết đâu tìm
Mưa thu bay bay sắt se lòng ướt vai mềm
Hoàng hôn dần xuống
Mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống
Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành
Đem bao yêu thương đến nơi nào cách đôi tình
Đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối
Trong theo một bóng hình
Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ
Nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa
Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai
Còn đem yêu thương khắc lên muôn vạn oán hờn
Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn
Xe lăn trong đêm khuất xa dần biết đâu tìm
Mưa thu bay bay sắt se lòng ướt vai mềm
Hoàng hôn dần xuống
Mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống
Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành
Đem bao yêu thương đến nơi nào cách đôi tình
Đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối
Trong theo một bóng người
Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ
Nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa
Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai
Còn đem yêu thương khắc lên muôn vạn oán hờn
Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn
Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn

NEW