Lời bài hát Ân tình xứ Nghệ – Anh Thơ

Lời bài hát Ân tình xứ Nghệ – Anh Thơ

Lời bài hát Ân tình xứ Nghệ – Anh Thơ

Xứ Nghệ ân tình răng mà thương mà nhớ
Từ trong ca dao đường vô xứ Nghệ
Nét đẹp quê mình trong điệu ví câu ca
Vẫn còn mãi đây, một xứ nghệ đất học một xứ Nghệ nên thơ
Người ơi! có về miền tây quê tôi
Mà xem đất chuyển đổi thay bao cuộc đời
Người ơi! có về thành Vinh hôm nay
Dừng chân ngắm cảnh quê hương ngày mới
Biển gọi hè ơi bạn mình ơi
Về Cửa lò với biển chiều nay
Rằng thương nhau nhớ câu gừng cay muối mặn
Rằng yêu nhau như câu ví giận thương
Rằng thương nhau nhớ câu gừng cay muối mặn
Rằng yêu nhau như câu hát người ơi…

Xứ Nghệ ân tình răng mà thương mà nhớ
Từ trong ca dao đường vô xứ Nghệ
Nét đẹp quê mình trong điệu ví câu ca
Vẫn còn mãi đây, một xứ nghệ đất học một xứ Nghệ nên thơ
Người ơi! có về miền tây quê tôi
Mà xem đất chuyển đổi thay bao cuộc đời
Người ơi! có về thành Vinh hôm nay
Dừng chân ngắm cảnh quê hương ngày mới
Biển gọi hè ơi bạn mình ơi
Về Cửa lò với biển chiều nay
Rằng thương nhau nhớ câu gừng cay muối mặn
Rằng yêu nhau như câu ví giận thương
Rằng thương nhau nhớ câu gừng cay muối mặn
Rằng thương nhau như câu hát ….ân….tình

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *