Lời bài hát 5 NGÓN TAY XINH | Dạy bé bảo vệ mình khỏi xâm hại tình dục

Năm ngón tay xinh
Giúp bảo vệ ta nhé
Năm ngón tay ngoan
Bạn ơi hãy nhớ nào!

Đây là ngón cái nhé
Ngón ở gần ta nhất
Là cha mẹ của em
Là ông bà của em
Là anh chị em, ta thường ôm
Là người thân ta, hay ngủ cùng
Khi ta đã lớn nhé!
Nếu ai chọn vùng đồ bơi
Xua tay nói lớn nhé!
Không, không! Con đã lớn rồi!
Em ơi, hãy nhớ nhé!
Và nói cho người thân nghe.

Đây là ngón trỏ nhé!
Ngón ở xa một chút
Là thầy cô của em
Là bạn bè của em
Là họ hàng nhé, được nắm tay
Là người quen nên, ta chơi cùng
Chỉ được vậy thôi nhé
Nếu ai chạm vùng đồ bơi
Xua tay em nói lớn
Không, không! Em đã lớn rồi.
Em ơi hãy nhớ nhé!
Và nói cho người thân nghe.

Đây là ngón giữa nhé
Ngón ở xa một chút
Là hàng xóm nhà ta
Là bạn bè mẹ cha
Là người quen em, khi đến chơi
Chỉ bắt tay thôi, hay vẫy chào
Chỉ được vậy thôi nhé
Nếu ai chạm vùng đồ bơi
Xua tay em nói lớn
Không, không! Em đã lớn rồi.
Em ơi hãy nhớ nhé!
Và nói cho người thân nghe.

Đây là ngón áp út!
Ngón ở xa tít nhé
Là người ta mới quen
Là lần gặp đầu tiên
Là người vừa quen, ta đứng xa
Là người vừa quen, ta vẫy chào
Chỉ được vậy thôi nhé
Nếu ai chạm vùng đồ bơi
Xua tay em nói lớn
Không, không! Em đã lớn rồi.
Em ơi hãy nhớ nhé!
Và nói cho người thân nghe.

Đây là ngón út nhé!
Ngón ở xa mình nhất
Không phải là người thân
Không phải là người quen
Là người lạ nên, phải đứng xa
Là người lạ nên, không đến gần
Chỉ được vậy thôi nhé
Nếu ai chạm vùng đồ bơi
Xua tay em nói lớn
Không, không! Em đã lớn rồi.
Em ơi hãy nhớ nhé!
Và nói cho người thân nghe.

Năm ngón tay xinh
Giúp bảo vệ ta nhé
Năm ngón tay ngoan
Bạn ơi hãy nhớ nào!

NEW