Lời bài hát 40 Năm Rồi Sao – Ngọc Anh

Bốn mươi năm rồi sao
Bốn mươi năm rồi sao
Vẫn còn nhớ năm nào
Em đi trong nắng nhạt
Ai về đếm vì sao

Bốn mươi năm rồi sao
Bóng ngày tháng qua vèo
Mây trôi xa cuối trời
Lại cứ hỏi vì sao

Đêm đêm giấc chiêm bao
Thấy em như thưở nào
Môi ngoan và mắt biếc
Lại cứ hỏi vì sao

Vì sao và vì sao
Bốn mươi năm một đời
Như cơn gió bay qua ngậm ngùi
Có từng đêm thao thức
Bâng khuâng nhớ thương ai

Vì sao và vì sao
Bốn mươi năm lạnh lùng
Em đâu biết xa xâm nghìn trùng
Mổi mòn bao thương nhớ
Sao em vẫn xa xôi

Bốn mươi năm rồi sao
Tháng ngày cũ đâu rồi
Nơi đây nơi xứ người
Ai về đếm vì sao

Mắt trông lên trời cao
Chút tình bỗng dạt dào
Môi xưa giờ lỗi hẹn
Lại cứ hỏi vì sao

NEW