Lời 2 bài hát Cả Nhà Thương Nhau – Nhạc Thiếu Nhi

ba thương con vì con giống mẹ
mẹ thương con vì con giống ba
cả nhà ta cùng thương yêu nhau
xa là nhớ,….. gần nhau là cười.
ba thương con vì con giống mẹ
mẹ thương con vì con giống ba
cả nhà ta cùng thương yêu nhau
xa là nhớ,….. gần nhau là cười.
ba thương con vì con giống mẹ
mẹ thương con vì con giống ba
cả nhà ta cùng thương yêu nhau
xa là nhớ,….. gần nhau là cười.

NEW