Hướng dẫn cách đăng lời bài hát

B1: đầu tiên truy cập vô website lamhoangmedia ở mục quảng lý của website
B2: Chọn 1 bài hát đang thịnh hành ở trên Youtube
B3: Ra trang google tìm kiếm lời bài hát đó
B4: Vào trang quản lý chọn bài viết – thêm mới bài viết, đặt tiêu đề cho bài viết. sau đó dán lời bài viết vào. tùy chọn danh mục cần đăng và nhấn đăng bài
Dùng Vidiq để copy ảnh bìa bài hát

 

 

Nhấn đăng bài viết và xem lại bài viết đã đăng thế là xong.

Video hướng dẫn cách đăng bài

NEW