Ngày: Tháng Tư 9, 2021

Ngày: Tháng Tư 9, 2021

Lời bài hát Ơn Cha – Dũng Sến

Lời bài hát Ơn Cha – Dũng Sến

https://www.youtube.com/watch?v=l54DE-CS1z4 Lời bài hát Ơn Cha – Dũng Sến Lời bài hátCha ơi cha đã già rồi Lòng con ghi khắc đời đời ơn cha…